Speciaal fonds voor financiering funderingsherstel

5 januari 2017

Eigenaar-bewoners met een te laag inkomen of een te lage woningwaarde ten opzichte van het hypothecair krediet komen op grond van de hypotheeknormen niet in aanmerking voor een aanvullende lening om hun fundering te herstellen. Hierdoor wordt ook een bloksgewijze aanpak van funderingsherstel vaak belemmerd.
Om de negatieve spiraal van waardedaling en verpaupering te keren heeft minister Blok aangekondigd een speciaal fonds op te richten voor funderingsherstel. Het Rijk stort hierin eenmalig 20 miljoen euro en daarnaast trekt het fonds financiële middelen aan op de kapitaalmarkt ter hoogte van 100 miljoen euro.

Het fonds verstrekt uitsluitend leningen ten behoeve van funderingsherstel en alleen wanneer de woning is gelegen in een gemeente die een overeenkomst heeft gesloten met het fonds. Wanneer leningen worden verstrekt aan eigenaren met een te laag inkomen stort de betreffende gemeente een financiële bijdrage in het fonds, bij een te lage woningwaarde is dit de betrokken financiële instelling. Op deze manier worden de betaal- en/of waarderisico’s voor het fonds beperkt.

Werking van het fonds
Aanvragers met een voldoende hoog inkomen kunnen in aanmerking komen voor een hypothecaire lening met een vaste rente voor een looptijd van 30 jaar, die annuïtair moet worden afgelost.
Aanvragers met een te laag inkomen kunnen ook een funderingslening krijgen, maar deze wordt alleen aangeboden samen met een combinatielening. De aflossingscomponent van de maandannuïteit wordt dan de eerste drie jaar – en bij onvoldoende draagkracht ook in de jaren daarna – betaald vanuit de combinatielening, die daardoor oploopt. Het rentedeel wordt betaald vanuit het fonds. Hiervoor doen de gemeenten een bijdrage in het fonds bij aanvang van de lening. Bij elke betaling uit de combinatielening ten behoeve van de aflossing loopt de schuld in de combinatielening op. De combinatielening geldt i.t.t. de funderingslening niet als Eigen Woningschuld, waardoor de rente niet fiscaal aftrekbaar is.
Ook kredietwaardige eigenaren kunnen eventueel een lening krijgen uit het fonds.
Het streven van de minister is het fonds op 1 maart 2017 in werking te laten treden.

Meer nieuws
29nov
Taxeren; hinderlijke kostenpost of garantie voor goede prijs?

Op 13 oktober schreef Consumentenbond-directeur Bart Combée een column in de Telegraaf over taxaties. Hierin komt hij tot de conclusie dat taxaties “ineens veel duurder” zijn. Ook spreekt de Consumentenbond van ‘taxatietombola’, nadat drie verschillende taxateurs voor dezelfde woning in nagenoeg dezelfde periode tot sterk uiteenlopende bedragen kwamen. Na herhaaldelijk contact met de Consumentenbond reageert de NVM middels dit bericht op de door de Consumentenbond getrokken conclusies.

25mei
Museumwoning Van Doesburg-Rinsemahuis Drachten

Vanaf 1 juni 2017 presenteren Museum Dr8888 en Stichting Van Doesburg-Rinsemahuis een speciale programmering voor de museumwoning het Van Doesburg-Rinsemahuis. Twee keer per week zullen er stadswandelingen van het museum naar de museumwoning gaan plaatsvinden waarbij men een volledig gerestaureerde voorkamer kan bewonderen. Bezoekers ervaren zo een exclusieve preview van een echt driedimensionaal Stijlschilderij. Het Van Doesburg-Rinsemahuis vormt een waardevolle aanvulling op de al bestaande De Stijl/Dada-collectie in Museum Dr8888.

10jan
Landjepik gemeentegrond bijna onmogelijk

A heeft sinds 1992 een aan zijn tuin grenzend strookje gemeentegrond in gebruik. Het strookje grond fungeert als een talud naar een sloot. A heeft in 1992 op dit stukje gemeentegrond een klimop geplant, beschoeiing aangebracht en een klinkerpad aangelegd. Door deze feitelijke handelingen is A van mening dat hij dit stukje gemeentegrond gedurende 20 jaar in bezit heeft en daarmee het strookje gemeentegrond in eigendom heeft verkregen door (bevrijdende) verjaring.